1. Mọi thông tin trên UiDayRoi được viết hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân, đánh giá mang tính khách quan của UiDayRoi và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế cho nên bạn phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.
  2. Trong bất kỳ trường hợp nào, UiDayRoi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc tham khảo nội dung trên UiDayRoi.
  3. Nội dung những quảng cáo đăng tải trên UiDayRoi phụ thuộc và chịu trách nhiệm bởi các đối tác, UiDayRoi không chịu trách nhiệm về tính tồn tại cũng như chính xác của các quảng cáo.